با ما در ارتباط باشید

قدمت باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس به دهه ۵۰ شمسی و پس از تاسیس شرکت ملی صنایع مس ایران و راه اندازی مجتمع مس سرچشمه بر میگردد. اما اساسنامه باشگاه صنعت مس در سال ۱۳۸۰ ثبت و در حال حاضر بصورت مجزا در ۵ مجموعه بزرگ با نام باشگاه ورزشی کارکنان مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر مدیریت و اداره میشود .

آدرس: کرمان

تلفن: 00000000

  brand
  brand
  brand
  brand
  brand
  brand
  brand